Z. U. I.   INFOKOMP

Programy dla biznesu

Instalacja systemu SKLEP - wersja 2019. 

W celu instalacji, należy pobrać ze strony wersję systemu SKLEP dla roku 2019, zapisać ściągnięty plik Sklep2019 na dysku i uruchomić program instalacyjny. Dalej instalacja polega na wskazaniu lokalizacji systemu SKLEP i naciśnięciu przycisku „Instaluj”. Następnie należy wkopiować do systemu plik z aktualną licencją na rok 2019 (plik _sklep.dbf). Nie posiadając aktualnej licencji dla programu, wersja nie uruchomi się. Przy pierwszym uruchomieniu program automatycznie rozpocznie indeksowanie. Po zakończeniu tego procesu, wersja roku 2019 jest gotowa do pracy.  

WERSJE 2019 SYSTEMÓW

Wersje programów na 2019 rok wymagają nowych plików nagłówkowych . Zainstalowanie oprogramowania bez tych plików może spowodować nieodwracalne uszkodzenie baz danych. Użytkownicy, którzy mają podpisaną umowę na konserwację oprogramowania, otrzymają wersje 2019 w ramach zawartych umów przesyłką pocztową lub po podaniu adresu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej. W sprawie nagłówków proszę kontaktować się z firmą INFOKOMP telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.  

Opisy dla systemów

Możliwość pobrania opisu systemu SKLEP i wszystkich aktualnych zmian w wersji aktualnego roku.

Opis systemu Sklep

  • Pełny opis systemu SKLEP
  • dla wersji z roku 2019

Opis Zmian

  • Opis zmian w systemie SKLEP
  • wykonanych w wersji 2019 roku

WERSJE 2018

Najnowsze wersje z roku 2018 dla użytkowników, którzy nie wykupili licencji na 2019 rok.  

System SKLEP  - wersja 2018 ( z dnia 2018.06.05 ) 

System TRANSTEL  - wersja 2018 ( z dnia 2017.12.08 )

System STANOWISKO - wersja 2018 ( z dnia 2017.12.08 )