Z. U. I.   INFOKOMP

Programy dla biznesu


Połączenia z systemami

  

System SKLEP jest integralną częścią pakietu skoczowskiego firmy ProComp.

Zapewnia pełną, dwustronną wymianę informacji  z systemami ProcComp.

Dzięki ujednoliconym strukturom plikowej wymiany danych, umożliwia również integrację z innymi systemami, na poziomie przesyłania elektronicznych dowodów dostaw oraz wykonywania elektronicznych zamówień.

Przejście na stronę ProCompPołączenia z systemami ProComp

Detal

Bezobsługowa komunikacja z systemem DETAL umożliwia centralną analizę i zarządzanie siecią sklepów z jednego miejsca.

Raport i F-K

Centralne uzgadniane faktur zbiorczych z sieci sklepów i automatyczne księgowanie raportów sklepowych w systemie F-K.

Faktury

Szybkie przenoszenie dokumentów i centralne pilnowanie zapłat za faktury oraz wykonywanie zbiorczych przelewów bankowych.

Karta klienta

Automatyczne przenoszenie sprzedaży na karty klienta i centralne zarządzania obrotami na karty klienta z sieci sklepów.


Automatyczny export do JPK

System umożliwia eksport danych do plików XML, zgodnych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Współpracuje z programem GENERATOR firmy ProComp. Obejmuje następujace elementy:JPK_VAT

Eksport rejestrów sprzedaży wraz z wystawionymi fakturami dla klientów, rejestrów zakupów oraz ewentualnych zwrotów i reklamacji.


JPK_FA

Eksport plików ze szczegółami wystawianych faktur VAT z uwzględnieniem asortymentu występującego na fakturach.


JPK_MAG

Szczegółowy, asortymentowy eksport wszystkich operacji magazynowych, rejestrowanych w systemie takich jak: przychody, rozchody, przerzuty, itp.