Z. U. I.   INFOKOMP

Programy dla biznesu


Informacje techniczne

Ta część przeznaczona jest dla administratorów systemu i ma pomóc w poprawnym przygotowaniu komputerów do pracy systemu.


Ustawienia podstawowe

Systemy pracują  tylko w środowisku Windows. System SKLEP jest rozwiązaniem sieciowym. Warunkiem prawidłowej eksploatacji Systemu są następujące ustawienia:

Tylko dla wersji 32-u bitowych systemu Windows:

CONFIG.SYS (NT)    FILES = 130 (minimum), 

gdzie plik CONFIG.NT znajduje się w katalogu WindowsSystem32

Zarówno w wersjach 32-u, jak i 64-o bitowych systemu Windows:

zdefiniowanie zmiennej środowiskowej o nazwie STACJA i wartości NAZWA, gdzie NAZWA jest unikalną nazwą stacji roboczej.

Wskazówki dotyczące ustawień sieci

W przypadku pracy w sieci jednocześnie na komputerach z systemem Windows 9x i Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10, serwerem musi być komputer z nowszym systemem operacyjnym. Niedostosowanie się do w/w zasady będzie skutkować błędnymi zapisami w bazach danych. 

 W sieci Windowsowej, dla prawidłowej pracy programów, konieczne jest na stacjach roboczych zmapowanie dysku serwera, a następnie uruchomienie programu z tego dysku. Uruchomiony program bez mapowania dysku, poprzez otoczenie sieciowe, nie będzie działał prawidłowo.

W przypadku ograniczania dostępu do zasobów sieci, do prawidłowej pracy systemów, konieczne jest nadanie pełnych uprawnień dla użytkowników, do wszystkich katalogów naszych systemów. Ponadto katalogi systemów muszą być dostępne przez mapowanie całego dysku lub katalogu zawierającego podkatalogi z systemami. 

W przypadku pracy w sieci należy zwrócić uwagę na unikalność nazwy stacji roboczej, a w przypadku sieci Lantastic, również nazwy serwera. Nazwy powinny różnić się pierwszymi ośmioma znakami i nie powinny zawierać takich znaków jak: ".,+*!-?/|; itp. Brak możliwości rozpoznania nazwy stacji w sieci zgłaszany będzie przez systemy komunikatem błędu otwarcia pliku _333.dbf. W sieci NOVELL dla zapewnienia unikalności nazwy każdego użytkownika należy w LOGIN SCRIPT dopisać wiersz MACHINE =LOGIN_NAME lub w pliku autoexec.bat (nt) zastosować zmienną środowiskową STACJA dokonując wpisu SET STACJA=SERWER (gdzie SERWER jest przykładową nazwą stacji). 

Do prawidłowej pracy w sieci Windows NT konieczne są zapisy w WINNTSYSTEM32CONFIG.NT: DEVICE=C:WINNTSYSTEM32HIMEM.SYS  oraz FILES=100 (min)

Formaty plików

Tutaj można pobrać struktury plików importów, stosowane w systemach. 

Plik z dostawą

  • Opis struktury pliku z elektroniczną
  • dostawą do sklepu, ułatwiający
  • wykonywanie przyjęć.

Plik z ofertą

  • Opis struktury pliku z elektroniczną
  • ofertą dla sklepu, umożliwiającą
  • lepszą organizację zamówień.